Επιστροφές γίνονται δεκτές:

  • εντός 25 ημερών και μόνο κατόπιν συνεννόησης.
  • στις αρχικές συσκευασίες και σε άριστη κατάσταση εφόσον έχουν συσκευαστεί σε προστατευτικό κουτί, όπως παρελήφθησαν.

Δεν γίνονται δεκτές :

  • επιστροφές των οποίων οι αρχικές συσκευασίες ή τα αντικείμενα εντός αυτών, έχουν σημάδια χρήσης ή φθορές.
  • Όταν τα προϊόντα είναι κατά παραγγελία του πελάτη στις διαστάσεις

Τα έξοδα αποστολής των επιστροφών που γίνονται δεκτές βαρύνουν τον πελάτη, εφόσον το προϊόν δεν είχε ελαττώματα.